Πανεπιστημίου ΟΤΕ Κρήτη ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΘΗΝΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ONLINE ΜΕΙΚ ΑΠ Επίθεση υπαλλήλων πανεπιστημίων προς το Υπουργείο Παιδείας

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΘΗΝΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ONLINE ΜΕΙΚ ΑΠ Με ανακοινώσεις τους ο σύλλογος των διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Αθηνών και η Πρυτανεία Κρήτης εξαπολύουν μύδρους……

Επίθεση υπαλλήλων πανεπιστημίων προς το Υπουργείο Παιδείας ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΘΗΝΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ONLINE ΜΕΙΚ ΑΠ Καταγγέλλουν το μοντέλο που εφαρμόστηκε για τον υπολογισμό των κενών και πλεονασμάτων

Με ανακοινώσεις τους ο σύλλογος των διοικητικών υπαλλήλων του πανεπιστημίου Αθηνών και η Πρυτανεία Κρήτης εξαπολύουν μύδρους εναντίον του μοντέλου που χρησιμοποίησε το υπουργείο Παιδείας ώστε να καθορίσει τα κενά και τα πλεονάσματα.

Στις ανακοινώσεις που παρατίθενται ο μεν σύλλογος διοικητικών διατείνεται ότι το υπουργείο με περίτεχνο τρόπο κατάφερε να μετατρέψει τα κενά σε πλεονάσματα, απιστια ενώ η Πρυτανεία πανεπιστημίου Κρήτης υποστηρίζει ότι η πλήρης έκθεση που απέσ ΤΕΙλε η διοίκηση στο υπουργείο δεν ελήφθη υπόψη αν και ήταν η μοναδική που δεν ήταν ελλιπής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο εν λόγω μοντέλο που εφάρμοσε το υπουργείο έχουν εντοπιστεί και δυο λάθη στον υπολογισμό πλεονασμάτων και κενών σε ΤΕΙ Πειραιά και στην ΑΣΠΑΙΤΕ όπως έχει δημοσιεύσει το newsbeast.

Ανακοίνωση συλλόγου διοικητικών υπαλλήλων ΕΚΠΑ

Με περίτεχνο τρόπο οι ειδικοί του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το έλλειμμα 600 διοικητικών υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το μετέτρεψαν σε περίσσευμα 498 υπαλλήλων (ούτε καν 500) με τη χρήση διεθνών δεικτών με πρωτοποριακό τρόπο.

Για τους φοιτητές καθορίζουν δείκτη 1,5 διοικητικούς ανά 100 φοιτητές και 4,5 διοικητικούς ανά 100 φοιτητές για Πολυτεχνεία, Γεωπονικά, απιστια Αν.Σ.Κ.Τ. και ΑΣΠΕΤΕ ως εργαστηριακά και πάντα με μαγικό τρόπο εξαφανίζουν 187 εργαστήρια από 25 τμήματα του πανεπιστημίου Αθηνών. Π..χ. Όλα τα εργαστήρια της Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής, απιστια Φαρμακευτικής, από τη Σχολή Θετικών Επιστημών εργαστήρια όπως Μετεωρολογίας-Πυρηνικής Φυσικής-Αστρονομίας-Βιοχημείας-Φαρμακευτικής Χημείας-Οργανικής και Ανόργανης Χημείας-Γενετικής Βιολογίας-Ζωολογίας-Βοτανικής-Σεισμολογίας-Ορυκτολογίας-Παλαιοντολογίας-Ηλεκτρονικών Υπολογιστών-Οπτικών Επικοινωνιών-Ραδιοηλεκτρονικής, κ.λπ. Από τα παιδαγωγικά: Λογοθεραπείας-Βιοφυσικό περιβάλλον-Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας-Κλασσικού Αθλητισμού- αρχαιολογίας, κ.λπ. κ.λπ. και έτσι μειώνουν το προσωπικό στο 1/3.

Επίσης για τα τμήματα υπολογίζουν 15 διοικητικούς ανά τμήμα και για τα εργαστηριακά τμήματα 30. Και εδώ εξαφανίζονται τα 25 εργαστηριακά τμήματα του ΕΚΠΑ. Ακόμα αναφέρουν οι διοικητικοί στην ανακοίνωσή τους «τέλος έρχεται και η αποθέωση με το δείκτη διοικητικοί ανά 100 μέλη διδακτικού προσωπικού. Διεθνώς οι διοικητικοί ανά 100 μέλη διδακτικού προσωπικού, είναι από 70 έως 110, και στην Ελλάδα ο μέσος όρος είναι 68 διοικητικοί για 100 μέλη διδακτικού προσωπικού.

Η ομάδα του υπουργείου Παιδείας, μετά από διεθνή έρευνα και βαθυστόχαστη μελέτη όρισε δείκτη 1 διοικητικός ανά 100 μέλη διδακτικού προσωπικού, δηλαδή κατά την επιτ ροπή, για το Πανεπιστήμιο Αθηνών, απιστια δεν χρειάζονται οι 1.300 υπάλληλοι, αλλά ούτε οι 800 ή οι 500 υπάλληλοι για την λειτουργία του ΕΚΠΑ, έχοντας, 2.000 μέλη ΔΕΠ, αλλά είναι αρκετοί οι 20 υπάλληλοι».

Ανακοίνωση Πρυτανείας πανεπιστημίου Κρήτης

Σε αντίθεση με όλα τα ΑΕΙ των οποίων η έκθεση χαρακτηρίζεται ως «ελλιπής», το Πανεπιστήμιο Κρήτης αναφέρεται ως το μόνο ίδρυμα που εκπόνησε «σχεδόν πλήρη» έκθεση αξιολόγησης και σχέδιο στελέχωσης για τις δομές και υπηρεσίες του. Παρά ταύτα στην εισήγηση δεν προκύπ ΤΕΙ η παραμικρή αιτιολόγηση που να αντικρούει τις υποβληθείσες εκθέσεις από το ίδρυμά μας, όπως όριζε ο ν. 4172/2013 (άρθρο 90). Συνεπάγεται επομένως ότι η ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. αγνόησε παντελώς την «Αξιολόγηση των Δομών και Υπηρεσιών» και το «Νέο Οργανόγραμμα» μας, παραβιάζοντας σαφώς τον προαναφερόμενο νόμο εις βάρος του πανεπιστημίου Κρήτης.

Σε σχετικούς πίνακες αναφέρονται οι δείκτες και οι συντελεστές, απιστια δια των οποίων το Υ.ΠΑΙ.Θ. εισηγείται, ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέ ΤΕΙ «πλεονάζον προσωπικό» και ως εκ τούτου προχώρησε τη διαδικασία διαθεσιμότητας 49 υπαλλήλων του. Πέρα από το γεγονός ότι οι προσεγγίσεις της εισήγησης αντιβαίνουν τις παγκοσμίως αποδεκτές αρχές διοικητικής οργάνωσης των ΑΕΙ, είναι προφανές ότι η επιλογή των δεικτών και συντελεστών έγινε με αυθαίρετο και μονομερή τρόπο, ώστε να ικανοποιηθεί η προειλημμένη απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. για διαθεσιμότητα συγκεκριμένου αριθμού διοικητικού προσωπικού (είναι ενδεικτική η πρωτοφανής και αυθαίρετη αναλογία 100 μέλη ΔΕΠ/1 Διοικητικό Υπάλληλο…).

Αναφέρεται ότι τα ΑΕΙ «οφείλουν να αξιοποιήσουν την παρεχόμενη τεχνογνωσία από το ΥΔΙΜΗΔ και το ΥΠΑΙΘ αλλά και την πρόσκληση 56 για την εκπόνηση Οδικού Χάρτη-Σχεδίου δράσης για την υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών δράσεων». Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει από το Μάρτιο 2013 καταθέσει στο ΥΔΙΜΗΔ Οδικό Χάρτη για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του. Στο κείμενο του Οδικού Χάρτη βασίστηκε η έκθεση αξιολόγησης δομών και υπηρεσιών (62 σελίδες), το προ ΤΕΙνόμενο νέο οργανόγραμμα (39 σελίδες) και το σχέδιο στελέχωσης (71 σελίδες) που ο υπουργός θεωρεί πλήρη, άρα ολοκληρωμένα, και ταυτόχρονα φαίνεται να καλεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης να εκπονήσει τον οδικό χάρτη που έχει ήδη εκπονήσει. Η εισήγηση παρά την αναγνώριση της πληρότητας της υποβληθείσας έκθεσης του πανεπιστημίου Κρήτης ούτε λαμβάνει υπόψη τα συμπεράσματά της, αλλά ούτε αντιπροτείνει εναλλακτικό οργανόγραμμα και σχέδιο στελέχωσης. Η δημοσιοποίηση της εισήγησης του υπουργού επιβεβαίωσε την πεποίθηση όλων των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, ότι η κυβέρνηση είχε εξαρχής ως μοναδικό στόχο τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένου αριθμού διοικητικών υπαλλήλων και όχι την αντικειμενική αξιολόγηση των διοικητικών υπηρεσιών και την αναδιοργάνωσή τους.

Τέλος, επιβεβαίωσε ως επιβεβλημένη και ορθή την επιλογή της συγκλήτου για αποστολή της μελέτης για την αξιολόγηση και το σχέδιο στελέχωσης των δομών και υπηρεσιών του Ιδρύματος. Και τούτο καθότι η «ομολογία» της εισήγησης για την πληρότητα της μελέτης την οποία –κατά νόμο- υποβάλαμε, αλλά και η αγνόησή της από την εισήγηση του Υ.ΠΑΙ.Θ., ενισχύει τα νομικά επιχειρήματά της προσφυγής που έχει καταθέσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης -μαζί με τα υπόλοιπα 7 ΑΕΙ που εθίγησαν με τη διαθεσιμότητα του προσωπικού τους- στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΘΗΝΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ONLINE ΜΕΙΚ ΑΠ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΘΗΝΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ONLINE ΜΕΙΚ ΑΠ Νέο «τσεκούρι» στις συντάξεις

Αίσθηση από την παραδοχή της διοίκησης του ΙΚΑ ότι έγιναν λάθος υπολογισμοί στις περικοπές χιλιάδων συντάξεων – Κατόπιν εορτής, το Ίδρυμα ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε επανέλεγχο και αποκατάσταση των αδικιών

Σε μειώσεις συντάξεων και παροχών θα οδηγηθούν άμεσα τα ασφαλιστικά ταμεία, εξαιτίας της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει, λόγω της υστέρησης εσόδων, της ύφεσης και της ανεργίας.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του προέδρου της ομοσπονδίας των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία, η κύρια σύνταξη θα υποστεί μείωση 10%, η επικουρική 30%, ενώ θα καταργηθεί εντελώς το εφάπαξ.

Οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας στο υπουργείο Εργασίας (ασφαλιστικά ταμεία, ΟΑΕΔ κλπ) εξήγγειλαν επαναλαμβανόμενες πενθήμερες απεργίες, απιστια αρχής γενομένης από τις 16 Σεπ Τεμβρίου, διαμαρτυρόμενοι για τη διαθεσιμότητα 600 συναδέλφων τους.

«Δεν περισσεύει κανένας, αν αποχωρήσουν κι άλλοι υπάλληλοι» τόνισε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΙΚΑ, Γιώργος Κυριακόπουλος.

Και συμπλήρωσε: «Θα κάνουν διπλάσιο χρόνο να εκδοθούν οι κύριες συντάξεις. Ήδη, η καθυστέρηση φτάνει τους 15 μήνες, ενώ σε κάποια υποκαταστήματα της περιφέρειας, όπως της Χαλκίδας, φτάνουν τους 24».

Σύμφωνα με τους συνδικαλιστές του ΟΑΕΔ, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι έχουν ξεπεράσει το 1.000.000. Κάτι το οποίο αποφεύγει να δημοσιοποιήσει ο Οργανισμός, καθώς δεν έχει ανακοινώσει τα στοιχεία για την ανεργία εδώ και τέσσερις μήνες, όπως αναφέρει το newmoney.gr.

«Κούρεψαν» κατά λάθος χιλιάδες συντάξεις

Εν τω μεταξύ, αίσθηση προκαλεί η παραδοχή, εκ μέρους της ηγεσίας του ΙΚΑ, ότι έγιναν λάθος υπολογισμοί στις περικοπές χιλιάδων συντάξεων.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», η παραδοχή των λανθασμένων υπολογισμών έγινε μάλιστα από τον ίδιο το διοικητή του Ιδρύματος, Ροβέρτο Σπυρόπουλο, ο οποίος απέσ ΤΕΙλε χθες σχετικό έγγραφο προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις οποίες και καλεί να σταματήσουν να διορθώνουν τα λάθη στις μειώσεις των συντάξεων που εντοπίζουν οι ίδιοι οι συνταξιούχοι, πηγαίνοντας στα υποκαταστήματα, καθώς στο εξής, όπως αναφέρει, η διαδικασία αυτή θα γίνει μαζικά για όλες τις συντάξεις όλων των Ταμείων κι εκεί θα φανεί αυτόματα πόσοι είχαν μεγαλύτερες μειώσεις από αυτές που δικαιολογούν οι μνημονιακοί νόμοι, οπότε και θα πρέπει να τους επιστραφούν τα ποσά, αλλά και πόσοι γλίτωσαν τις περικοπές, επειδή τα Ταμεία τους δεν είχαν αποστείλει τα ακριβή στοιχεία στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμής Συντάξεων της ΗΔΙΚΑ. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Πλέον, κατόπιν… εορτής, απιστια το ΙΚΑ προχωρά σε επανέλεγχο των περικοπών στα ποσά των συντάξεων, έπειτα από τη διαπίστωση ότι υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες παρακρατήθηκαν μεγαλύτερα ποσά και άλλες, όπου δεν έγιναν οι μειώσεις που είχαν προβλεφθεί.

Τα λάθη που έγιναν στη διαδικασία προσαρμογής των συντάξεων, είχαν σαν αποτέλεσμα να μην περικοπούν κατά 12% όλες οι συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έγιναν μειώσεις αδίκως.

Κατά το επόμενο χρονικό διάστημα, απιστια το ΙΚΑ θα καταγράψει αναλυτικά σε ποιους πρέπει να επιστραφούν ποσά που έχουν παρακρατηθεί και σε ποιους πρέπει να επιβληθούν μειώσεις. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Βίντεο: Η Χρυσή Αυγή μετέτρεψε τελετή στις Θερμοπύλες σε ναζιστικό υπερθέαμα

«Οι πολιτικάντηδες με τα “burberry” ενοχλήθηκαν από την αρχαιοπρεπή τελετή», απαντά η Χρυσή Αυγή

Είχε δεν είχε η Χρυσή Αυγή κατάφερε, χωρίς ιδιαίτερο κόπο είναι η αλήθεια, να μεταβάλει μια τιμητική τελετή στις Θερμοπύλες προς τιμήν του Λεωνίδα και των συμπολεμιστών του, σε ένα εθνικιστικό σόου.

Τα μέλη του ακροδεξιού κόμματος συγκεντρώθηκαν στο χώρο όπου δόθηκε η μάχη των Θερμοπυλών με σκοπό να τιμήσουν το μεγάλο στρατάρχη και τους υπόλοιπους Έλληνες που έδωσαν τη ζωή τους για να σταματήσουν την προέλαση των Περσών. Αυτό όμως που ξεκίνησε ως τιμητική τελετή, εξελίχθηκε σε ένα ναζιστικό, παραστρατιωτικό υπερθέαμα. Οι παρευρίσκοντες σχημάτισαν έναν μαίανδρο και ανάβοντας δαυλούς εκτελούσαν με θέρμη τα στρατιωτικά παραγγέλματα του Ηλία Κασιδιάρη, ενώ τραγουδούσαν τον ύμνο της οργάνωσης.

Αυτό όμως δεν αρκούσε, καθώς οι συμμετέχοντες θέλοντας να δώσουν κλίμα… γηπέδου άναψαν δεκάδες καπνογόνα!

Το… πρωτότυπο πρόγραμμα απόδοσης τιμής στο Λεωνίδα περιελάμβανε και χαιρετισμό με υψωμένο το χέρι από τον Νίκο Μιχαλολιάκο, ο οποίος, σε λόγο που έβγαλε, καταφέρθηκε κ ΕλλάδαΕλλάδας και φυσικά αποθεώθηκε από τα μέλη του κόμματός του.

<iframe src="http://www. YouTube.com/embed/N0MnK8jYluQ?feature=player_embedded” allowfullscreen=”” frameborder=”0″ height=”360″ width=”640″>

<iframe src="http://www. YouTube.com/embed/5Fy1M1AhdWs?feature=player_embedded” allowfullscreen=”” frameborder=”0″ height=”360″ width=”640″>

Τι απαντά η Χρυσή Αυγή

Πάντως, έπειτα από το σάλο που προκλήθηκε με το εθνικιστικό σόου στις Θερμοπύλες και την έκταση που πήρε το θέμα, η Χρυσή Αυγή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για έναν «οχετό ύβρεων και άθλιας παραπληροφόρησης» κατά του Εθνικιστικού Κινήματος.

«Οι πολιτικάντηδες με τα “burberry” που χαζογελάνε στις τηλεοπτικές κάμερες, ασφαλώς ενοχλήθηκαν από την αρχαιοπρεπή τελετή της Χρυσής Αυγής», αναφέρει η Χρυσή Αυγή και συνεχίζει προσθέτοντας ότι, «αυτοί που στέλνουν τις κομματικές τους νεολαίες στην Μύκονο για “clubbing”, πολεμούν τους νέους Εθνικιστές που τιμούν τον Λεωνίδα στις Θερμοπύλες».

«Η Χρυσή Αυγή προσηλωμένη στις αιώνιες αξίες του Ελληνισμού, θα συνεχίσει να αποδίδει τιμές στους Πατέρες, με την αισθητική και τα σύμβολα που γέννησε ο αρχαίος ελληνικός κόσμος και συνεχίζουν να εμπνέουν ακόμα και στο άχρωμο σήμερα.», καταλήγει.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΘΗΝΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ONLINE ΜΕΙΚ ΑΠ

source: http://www.newsbeast.gr/greece/ekpaideusi/arthro/601403/epithesi-upallilon-panepistimion-pros-to-upourgeio-paideias/
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΘΗΝΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ONLINE ΜΕΙΚ ΑΠ…

Leave a Reply